Underhåll och skötsel

Allt om besiktning

Har du koll på de nya besiktningsreglerna i Sverige? Det var i slutet av maj 2018 som de forna besiktningsperioderna förändrades. Perioderna baseras på den sista siffran i bilens registreringsnummer och är numer till skillnad från tidigare rörliga istället för fasta. Som bilägare gäller det att ta ansvar för sitt fordon och följa besiktningsreglerna. Här ger vi dig en sammanfattande text kring allt som rör besiktning av bilar i Sverige.

Kontrollbesiktning

Reglerna säger att bilar ska kontrollbesiktas senast 36 månader från den tidpunkt då bilen för första gången togs i bruk. Den andra kontrollbesiktningen ska sedan utföras inom loppet av två år efter den månad då den första besiktningen skedde. Därefter ska svenska bilar kontrollbesiktas senast 14 månader efter den senast gjorda besiktningen.

När det gäller tidserbjudanden är det besiktningsföretagen runt om i Sverige som skickar ut brev. Det är alltså inte på Transportstyrelsens bord att erbjuda besiktningstider. Värt att känna till är att det är du som bilägare som har det yttersta ansvaret för att bilen besiktas och i rätt tid. Får du inget erbjudande från ditt lokala besiktningsföretag måste du själv ta kontakt.

Körförbud efter besiktning

Skulle din bil inte bli besiktad i tid blir den automatiskt förbjuden att köra. Då får bilen endast köras till närmsta verkstad för att repareras och sedan till besiktningsföretaget. Är bilen i så pass dåligt skick att den inte går igenom en besiktning kan den också få körförbud. Då måste bilen bärgas direkt från den plats där den står. Polisen har särskilda system som gör att de snabbt kan upptäcka cirkulerande bilar med körförbud.

Efterkontroll är ett begrepp som syftar till den situation som uppstår när en bil är i dåligt skick, men inte så pass att den får körförbud. Då får bilägaren ett föreläggande om efterkontroll som innebär att bilen ska åtgärdas och sedan på nytt kontrollbesiktas. Det finns även särskilda verkstäder som är godkända för att genomföra efterkontroll på bilar med anmärkning. Verkstaden skickar sedan in ett intyg till Transportstyrelsen om att bilen är åtgärdad.

bard